Month: May 2015

Sastanak predsjedništva GK Pula , 4.5.2015.

Na sastanku predsjendištva koji je održan u pivnici Birra bili su nazočni:  S.Dugandžić, M.Peršić. I.Srdoč, D.Pikot , M.M.Bogunović, M.Peharda, D.Bogunović. Govoreno je o financijskoj situaciji kluba koja je tolerantna,  revidiran …