Year: 2016

SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA I NO KLUBA 14.12.2016.

Na sastanku predjedništva i NO Golf kluba Pula sudjelovali su D.Pikot, I.Srdoč, S.Dugandžić, M.Peharda, D.Bogunović, M.Bogunović, A.Šegon.  Predsjendik je prikazao financijsku situaciju kluba od prošlog sastanka, troškove i prihode. Prikazana …