REDOVNA SKUPŠTINA GOLF KLUBA PULA , SUBOTA 23.12.2017. U 16 sati, Vježbalište Valmade

Na vježbalištu Valmade, u subotu nakon Božićnog turnira u 16 sati održana je godišnja skupština sa sliejdećeim dnevnim redom:

  1. Izbor radnog predsjedništva( M.Peršić, D.Pikot,. M.Peharda) , zapisničara (M.Bogunović)  , ovjerovitelja zapisnika (S.Dugandžić i D.Bogunović)
  2. Izvješće predsjednika za 2017.(D.Pikot)
  3. Financijsko izvješče tajnika za 2017. (Milena Bogunović)
  4. Izvješće Nadzornog odbora ( V.Mikac)
  5. Plan rada za 2018. (D.Pikot)
  6. Financijski plan za 2018. (M.Bogunović)
  7. Razno : dodojela priznanja predsjedniku  D.Pikotu , Aldu Šegonu i Kami Youensu.